Naturalnie Radosne Budownictwo opis

NATURALNIE RADOSNE BUDOWNICTWO 
to jedna z form naszej działalności firmowej w ramach „PROJEKTU NASIONO”.

Naturalne, zrównoważone budownictwo to temat, który nas bardzo pasjonuje
i dlatego propagujemy go na szeroką skalę, dzieląc się wiedzą oraz inspirując innych do samodzielnego poszukiwania informacji na ten temat.

Jeśli interesuje Cię ten temat to znajdziesz tu naszą wiedzę i dzieła, które tworzymy
w „PROJEKCIE NASIONO”, a są to Sfery Fullera oraz domy kopułowe. 

SFERA FULLERA

Sfera fiolet Czym jest Sfera Fullera?

Moglibyśmy od razu przejść do rzeczy i ją opisać, lecz bez szerszego kontekstu ów opis byłby znacznie ubogi. Dlatego pozwól, że rozpoczniemy od przedstawienia Ci kilka prostych i ogólnie znanych informacji, bez których zrozumienie mechanizmu działania tego typu struktury przestrzennej byłoby znacznie utrudnione.

Zaczynamy 🙂

Gdy przyjrzymy się historii nauki, to możemy zauważyć, że do czasów średniowiecza ludzkie postrzeganie rzeczywistości nie oddzielało tego, czego doświadczano „wewnątrz” od tego, co „na zewnątrz”. Uważano, że to, co się dzieje w umyśle i emocjach jest tak samo realne, ważne i prawdziwe jak doświadczenia odbierane ciałem biologicznym. Te trzy elementy stanowiły całość.

Prawdopodobnie byłoby tak nadal, gdyby na początku  XVII wieku Kartezjusz nie wprowadził i nie rozpropagował psychofizycznego dualizmu – przydzielając kościołowi to, co niewidzialne, a nauce to, co widzialne.

Kartezjusz był ojcem racjonalizmu, a zrozumienie tego faktu jest naprawdę bardzo istotne, ponieważ w myśl owego paradygmatu, obecny świat przywiązuje ludzi do ciała, bagatelizując ich wewnętrzny świat emocji i myśli.

W 1831 roku angielski eksperymentator, samouk, fizyk i chemik, Michael Faraday, odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej i tym samym otworzył drzwi do niewidzialnego świata kwantowego,  świata energii, częstotliwości i wibracji. Świata dynamik i struktur – czyli tego, co niewidzialne, a jednak istniejące i działające. Nauka wkroczyła na tereny do których do tej pory dostęp miał tylko kościół.

Nasza obecna wiedza o energiach, częstotliwościach i wibracjach pomaga nam przesyłać informacje, obrazy lub dźwięki bez użycia materialnych (czyli „widzialnych”) elementów. Telewizja, radio, telefonia komórkowa, sieci WIFI – wszystkie one zamiast miedzi lub światłowodów wykorzystują samą Strukturę Przestrzeni jako nośnika do przesyłu informacji.

Jak to w praktyce wygląda? Dla uproszczonego zobrazowania mechanizmu przesyłu informacji porównajmy Strukturę Przestrzeń do struny gitary. Gdy uderzymy w nią palcami w jednym miejscu (dostarczenie energii) to bardzo szybko zaczynie ona drgać na całej swojej długości z pewną częstotliwością i wibracją. Ze strukturą przestrzeni jest podobnie: gdy w jednym miejscu umieścimy nadajnik/antenę i wprawimy ją w „drgania” (nadamy sygnał), to „drgania” przeniosą się na strukturę przestrzeni i rozprzestrzenią się po niej jak kręgi na wodzie. Gdy weźmiemy wtedy odbiornik z kryształem kwarcu, który będzie drgał
z tą samą częstotliwością co nadawany sygnał, to możemy odebrać ten sygnał i odczytać zawartą w niej informację.

To właśnie tę zdolność do przesyłu drgań Struktury Przestrzeni wykorzystujemy na co dzień w naszej obecnej technologii.

Być może zastanawiasz się, co to ma wspólnego ze Sferą Fullera? Jeszcze chwila i wszystko stanie się jasne.

Dla zrozumienia Struktury Przestrzeni kluczowym słowem jest właśnie STRUKTURA. Jak możemy przeczytać w Wikipedii, „struktura to rozmieszczenie elementów składowych danego układu i zespół relacji (wzajemnych powiązań) między tymi elementami, charakterystyczny dla tego układu sposób, w jaki części pewnej całości są powiązane ze sobą. Struktura jest tym, co nadaje całości jedność; jest stałym elementem zorganizowanej całości”.

Podstawowymi elementami składowymi struktury przestrzeni jest Sfera Plancka. To taka nieprawdopodobnie malutka sfera, taka „bańka mydlana” o wymiarach 0,000000000000000000000000000000000000161623 m. Jest to najmniejsza jednostka przestrzeni mająca sens fizyczny, czyli najmniejsza cząstka naszej rzeczywistości jaką opisuje fizyka kwantowa. A zatem sfera to fundamentalny kształt naszej Rzeczywistości. Mówiąc jeszcze prościej, wszystko czego doświadczamy za pomocą naszych ciał zbudowane jest z niewyobrażanie ogromnej ilości drobnych „kulek”.

Zerknij na ten symbol:

Prawdopodobnie nie raz pojawiał się on w Twoim otoczeniu, lecz jeśli nie wiedziałeś/aś co przedstawia, to nie miał dla Ciebie żadnej wartości, a Twój mózg go ignorował. Przyjrzyj  się mu jeszcze raz. Znajdziesz go w prawie wszystkich kulturach na całym świecie. Tak właśnie wygląda Sfera Plancka.

Potocznie symbol ten zwany jest Nasionem Życia. Nasiono Życia to nic innego jak dwuwymiarowy schemat pojedynczego piksela naszej rzeczywistości, czyli Sfery Plancka. Należy jednak pamiętać, że to dwuwymiarowy schemat, a nasza przestrzeń nie jest dwuwymiarowa, lecz trójwymiarowa.  Dlatego własnie jest to Sfera, a nie kółko.

Idźmy dalej. Spójrz teraz na ten symbol:

Przedstawia on Kwiat Życia, który jest dwuwymiarowym schematem wzajemnego rozmieszczenia Sfer Plancka
w Strukturze Przestrzeni.
Inaczej mówiąc, tak ułożone są podstawowe piksele naszego wyświetlacza.

Zobacz co się stanie gdy połączymy wszystkie punkty przecięć Sfer Plancka:

         Tak wygląda geometria Struktury Przestrzeni         A tak dynamika Struktury Przestrzeni

Nassim Haramein, jeden z najwybitniejszych współczesnych fizyków odkrył, iż obraz Kwiatu Życia przedstawia dwuwymiarowy schemat rozmieszczenia Sfer Plancka w przestrzeni. A to właśnie one są nośnikami dynamiki. Lecz by ta dynamika mogła zaistnieć w przestrzeni, to sama przestrzeń musi posiadać strukturę, a strukturą tą jest geometria. To ona utrzymuje
i formuje Sfery Plancka w taki sposób, abyśmy dzięki naszym zmysłom mogli doświadczać tak wielkiej różnorodności Struktur Przestrzeni.

Więcej informacji podanych w bardzo przyjemny i ciekawy sposób na temat przestrzeni można znaleźć w wykładach Nassima Harameina pt „Przekroczyć horyzont zdarzeń” oraz filmie „The Connected Universe”, przetłumaczonym na wiele języków.

By to uprościć porównajmy jeszcze raz naszą przestrzeń do wyświetlacza. Gdy wyświetlacz jest wyłączony i niczego nie wyświetla, to widzimy tylko statyczną strukturę matrycy. Gdy podamy do niego dynamikę w formie energii oraz informacji, to pojawią się na jego powierzchni różne struktury utworzone w pasmie światła widzialnego, czyli zacznie on wyświetlać obrazy.

Mamy zatem stałą matrycę oraz dynamikę i tak samo jest w naszej rzeczywistości. Tylko że Matrycą Przestrzeni jest geometria, natomiast Dynamika to drgania Sfer Plancka.

Jak widzisz, wyświetlacz ciekłokrystaliczny wyświetla obraz za pomocą pikseli. Nasza rzeczywistość jest  „wyświetlana” podobnie – za pomocą pikseli. Jednak podstawowa różnica polega na tym, że wyświetlacze zbudowane ludzką ręką oparte są na krysztale kwarcu, natomiast wyświetlacz stworzony przez Naturę oparty jest na krysztale wody.

 Pomyśl przez chwilę. Woda to najbardziej rozpowszechniona substancja na ziemi. W 70% pokrywa naszą planetę i jest najlepszym rozpuszczalnikiem. Znaleźć ją można nawet w kryształach związków chemicznych jako wodę krystalizacyjną. W ciele dorosłego człowieka znajduje się 60-70% wody, natomiast sam mózg zawiera jej aż 75-80%.

Zwróć uwagę, że to własnie dzięki WODZIE, istnieje cała biologia naszej planety. Woda to rodzaj „portalu” za pomocą, którego „życie wnika lub przejawia się” w strukturach roślinnych, ciałach zwierząt oraz Istot Ludzkich. Mało tego: woda ma zdolność zapisywania informacji oraz emocji (badania Masaru Emoto).
Zobacz, w naszej przestrzeni wodę znajdziemy dosłownie wszędzie i to we wszystkich stanach skupienia. Dlatego stwierdzenie, że Ziemia to wielkie wodne terrarium jest bardzo prawdziwe.

Można jeszcze dużo pisać na ten temat, lecz wracajmy do Sfery Fullera.

W 1831 roku angielski samouk, eksperymentator, fizyk i chemik Michael Faraday, odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Spostrzegł, że przesuwając mały magnes w poprzek zestawu drutów, można uzyskać źródło energii elektrycznej. Jak widać opanowanie tego zjawiska i stworzenie technologii pomogło nam dokonać nie lada postępu.

Aktualnie jesteśmy świadkami różnych ZMIAN zachodzących na świecie i w ogromnej mierze są to zmiany technologiczne. Obecnie naukowcy zgłębiają tajniki kolejnych źródeł energii, np. energię grawitacyjną.

 Niedawne odkrycia pokazały, iż Grawitacja jest funkcją Przestrzeni, a sama przestrzeń posiada strukturę geometryczną. 

Albert Einstein badając naszą rzeczywistość odkrył, że „obiekty fizyczne nie znajdują się
w przestrzeni, lecz są rozciągnięte przestrzennie jako pola” (Albert Einstein, Metaphysics of Relativity, 1950). A to oznacza, że rzeczywistość która nas otacza, nie jest tak „oczywista” jak niektórym się wydaje.

W ubiegłym wieku, oprócz Einsteina tym tematem zajmowali się również inni badacze i naukowcy. Jednym z nich był amerykański konstruktor, architekt, kartograf i filozof Richard B. Fuller. Zajmował się on badaniami nad strukturą przestrzeni i na ich podstawie stworzył bardzo szczególną matematykę związaną z Izotropową Matrycą Wektorową czyli Geometrią Przestrzeni. W oparciu o swoje odkrycia projektował on i konstruował kopuły geodezyjne. 

 
Choć pierwszą kopułę tego typu wybudowano w 1923 roku według projektu niemieckiego inżyniera Walthera Bauersfelda z przeznaczeniem na planetarium w Jenie, to jednak Richard B. Fuller pod koniec lat 40-tych XX wieku ideę tą rozwinął i spopularyzował. Tym samym został nazwany „ojcem” Kopuł Geodezyjnych, a jego konstrukcje od tej pory nazywa się „Kopułami Fullera”.

Więcej o postaci Richarda B. Fullera piszemy w osobnym tekście poniżej.  

Zatem czym jest według nas Sfera Fullera?

Najprościej rzecz ujmując, to generator kwantowy zamieniający energię fali stojącej Ziemi na częstotliwości harmonizujące poziom biologiczny naszego Instrumentu Ludzkiego.

Działa to w następujący sposób: gdy w przestrzeni fizycznej pojawi się obiekt, którego konstrukcja posiada w sposób harmonijny zrównoważone wszystkie wektory siły występujące w konstrukcji, to równowaga ta przekłada się również na harmonię
w przestrzeni, w jakiej się znajduje. Inaczej mówiąc, materialna równowaga wektorowa umieszczona w przestrzeni oddziałuje na nią, wprowadzając równowagę na poziomie materialnym, czyli biologicznym.

Zdajemy sobie sprawę, że Istota Ludzka jako wymiarowo zogniskowana Świadomość (zogniskowana w formie ciała, umysłu i emocji) jest częścią biologii tej Ziemi. Natomiast Biologia to Natura, również i nasza, Ludzka. Dlatego konstrukcje odzwierciedlające Naturalną geometrię mają harmonijny kształt i w naturalny sposób wpływający na równowagę w przestrzeni, w jakiej się znajdują.

Zastanów się chwilę: czy znasz jakieś zwierzę, którego naturalne schronienie/dom/legowisko ma kształt sześciennego „pudełka”? 

Prawdopodobnie Twoja odpowiedź brzmi „nie”, i masz rację, ponieważ żadne
z nich nie mieszka w „pudełku”, chyba ze znajduje się w ludzkiej niewoli. W naturze ożywionej kształt sześcianu nie występuje.

Co jeszcze warto wiedzieć o Sferze Fullera?

Geometryczny kształt kopuły geodezyjnej wykorzystywany jest w różnego rodzaju rozwiązaniach architektonicznych jako atrakcyjne, bardzo wytrzymałe i samonośne (tzn. niewymagające wewnętrznych podpór) przykrycie dużych powierzchni. Bardzo duża wytrzymałość konstrukcji wynika z harmonijnego rozłożenia naprężeń na wszystkie jej połączenia i elementy składowe. 

Jak widać na powyższym rysunku, w kopule siła nacisku rozkładana jest bardzo harmonijnie na wszystkie elementy, aż do jej podstawy.

Sfera szablon

Natomiast w Sferze Geodezyjnej następuje pełna, wzajemna stabilizacja elementów rozciąganych i ściskanych. To dzięki tak materialnie przedstawionej równowadze, sfera wpływa na przestrzeń w jakiej się znajduje, a przebywanie w jej wnętrzu pomaga w znacznie szybszym powrocie do równowagi.

Wróćmy jeszcze do samej konstrukcji. Kopuły geodezyjne powstają (na sferze) po rzutowaniu krawędzi wielościanu na sferę na nim opisaną. Ich ścianami są wielościany sferyczne.

W przypadku tych wielościanów sferycznych, zjawisko energii kształtu powoduje, iż uzyskujemy pewien rodzaj soczewki skupiający energię przestrzeni. Natomiast typ połączeń elementów o nazwie GoodKarma generuje dodatkowo spin energii wytwarzany przez wielościany. Energia ta skierowana jest do wnętrza, a jej polaryzacja wspiera nasze ciała. Zostało to wielokrotnie potwierdzone przez badania radiestezyjnie.

Występuje tu jeszcze jedna ciekawa zależność związana z wielościanami, a mianowicie ilość trójkątów z jakich są zbudowanie 5-tki i 6- tki. W Naturze stosunek 5/6 to stosunek przyrody ożywionej do nieożywionej. Przypadek? Przypadek nie istnieje, istnieje Synchroniczność
i fraktalność i to one działają, ponieważ są filarami samej Natury.

Do czego może służyć Sfera Fullera ?

Nasze doświadczenie pokazało, że 98% osób przebywających we wnętrzu sfery wyraźnie odczuwało jej działanie na sobie. Najczęstszym opisem było „otulenie”, czasami odczucie ciepła, delikatnego mrowienia lub większej przejrzystości. Spora ilość osób doświadczyła „miękkości przestrzeni”, a po wyjściu ze sfery prawie wszyscy czuli się zrelaksowani i napełnieni spokojem. 

 

Dlatego sfera to idealne miejsce do relaksu, wyciszenia, medytacji
i uzyskiwania harmonii.

Nasze obecne czasy należą do bardzo wymagających intelektualnie, emocjonalnie
i energetycznie. Środowisko w jakim żyjemy, ciągły pośpiech i stres ma negatywny wpływ na harmonię naszych ciał, emocji i myśli. Cała ludzka energetyka ma niewiele wspólnego
z równowagą, dlatego też warto korzystać 
i przebywać w sferze, ponieważ nawet
20 minutowe przebywanie w jej wnętrzu pozwala na nowo uruchomić naturalny proces powrotu do równowagi i synchronizacji.

Bardzo ciekawe są również doświadczenia związane z uprawą roślin. Pokazały one bowiem, że rośliny uprawiane w szklarniach i popularnych foliowcach
o konstrukcji Kopuły Fullera rosną zdecydowanie lepiej niż w szklarniach
o tradycyjnej konstrukcji. Co więcej, obsadzenie takich kopuł ziołami
i roślinami mocy powoduje dodatkowo pewnego rodzaju „nasączenie” wnętrza kopuły wibracjami tych roślin.

Nie tylko świat roślin ale również i zwierzęta preferują naturalne kształty,
o czym pisaliśmy powyżej. Dlatego naszym pomysłem jest również tworzenie  domków dla zwierząt w kształcie kopuły.

Sfera Fullera. Harmonia Kosmosu

Zainspirowani informacjami o kopułach geodezyjnych, postanowiliśmy pierwszą sferę zbudować sami. Zrobiliśmy to we dwoje – Betinka
i Gracjan – szczęśliwe Bliźniacze Dusze/Bliźniaki Kwantowe. Mieliśmy przy tym mnóstwo zabawy i frajdy.


 „PROJEKT NASIONO” obejmuje również budowę domów kopułowych, opartych na naturalnej geometrii przestrzeni, czyli na geometrii Fullerowskiej. W niedalekiej przyszłości planujemy tworzenie osad domów kopułowych.

 

DOM KOPUŁOWY „NASIONO HARMONII”:

Wierzymy, że w najbliższej przyszłości wszystkie budowane domy będą zaprojektowane tak, by wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych i być stosunkowo tanie do ogrzania. Dlatego też nasza propozycja i założenia, aby budować najbardziej naturalne
i zrównoważone domy, jest jak najbardziej słuszna. 

Co dla nas oznacza dom NATURALNY I ZRÓWNOWAŻONY ?

Oznacza, że taki dom o NATURALNYM KSZTAŁCIE jest domem najbardziej optymalnym, wspierającym domowników oraz gości i jednocześnie zgodnym z naszą naturą
i z przestrzenią, w jakiej się znajdujemy.

 Dom „Nasiono Harmonii” – to dom dbający o ciało, umysł i emocje jego domowników: 
 • powierzchnia domu: 35 m2 podstawy, aby można było go postawić na zgłoszenie, czyli bez pozwolenia. Natomiast rzeczywista powierzchnia użytkowa domu to powyżej 50m2 (razem z antresolą)
 • pod podłogą będzie umieszczone pomieszczenie techniczne o wysokości do 1.4m – powierzchnie pomieszczeń do wysokości 1,4m nie wlicza się jako powierzchnie użytkowe
 • kształt domu odzwierciedla naturalną geometrię kopuły geodezyjnej Fullera, który dzięki swoim kształtom ma znaczący wpływ na „uspokojenie” wody- emocji w naszym ciele 
 • jego konstrukcja zostanie wykonana z 90-95 % z materiałów naturalnych
 • materiał użyty do budowy to naturalny konglomerat keramzytu (glina poddana obróbce termicznej) i perlitu (skała wulkaniczna – poddana obróbce termicznej) z dodatkiem mikrosfer krzemianowo-glinowych 

 • ściana będzie trzy warstwowa:
  – od wewnątrz – tynk gliniany dla zachowania odpowiedniej wilgotności i jonizacji  
  – rdzeń ściany – konglomerat keramzytowo-perlitowy o niespotykanych dotąd parametrach izolacji termicznej i elektromagnetycznej (keramzyt ma zdolność niwelowania smogu elektromagnetycznego oraz promieniowania cieków wodnych). Materiał ten charakteryzuje się  paroprzepuszczalnością oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną       
  – woda użyta do produkcji elementów keramzytowo-perlitowych jest wodą w pełni zharmonizowaną przez inploder plazmowy i kwantowo zaprogramowaną błogosławieństwem harmonii na wszystkich poziomach istnienia dla domowników i gości przebywających w tym domu    
  – na zewnątrz – naturalny, wodoodporny i paroprzepuszczalny tynk silikonowo-silikatowy

 • okna domu będą zaopatrzone w potrójne szyby, z uwzględnieniem położenia budynku według wędrówki słońca po nieboskłonie

 • materiał na podstawę – pomieszczenie techniczne – elementy keramzytowe 

 • płyta podłogowa – lekki strop keramzytowy

 • instalacja: 12V z przetwornicami na 230V, przy własnym zasilaniu lub 230V z sieci.

 • wentylacja: mechaniczna z gruntowym wymiennikiem ciepła i rekuperacją

 • ogrzewanie – folia grzewcza na podczerwień ( podczerwień od lat jest częstotliwością używaną w lecznictwie i jest zbliżona do ciepła jakie generuje słońce). Przy takiej kubaturze wystarczy źródło ciepła o mocy 2kW.

 • instalacja wodna z odzyskiem wody szarej.

Podsumowując – dom kopułowy jest:

1. EKONOMICZNY I ENERGOOSZCZĘDNY

*wysokie właściwości termoizolacyjne – oszczędność energii przy ogrzewaniu lub chłodzeniu
*rozkład okien umożliwia efektywne wykorzystania naturalnego światła do rozświetlenia wnętrza    
*efektywne wykorzystanie powierzchni użytkowej
*łączy zdobycze współczesnej technologii z wiedzą i tradycją naszych przodków 

2. BEZPIECZNY I WYTRZYMAŁY
*odporny na wichury, huragany i trzęsienia ziemi – kształt i równowaga wektorowa konstrukcji czynią go odpornym na wiatr o prędkości do 220 km/h oraz ruchy tektoniczne. 
*trudny do przewrócenia
*wykonany z prozdrowotnych materiałów  

3. BUDOWA
*mniejsze koszty materiałowe i szybkość budowy
*przy wyborze materiałów kierowaliśmy się ich wpływem na środowisko od momentu ich produkcji do „powrotu” do Natury, by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko
*po zakończeniu użytkowania domu można go zmielić i rozsypać w miejscu, gdzie stał

4. PROZDROWOTNY
*naturalna cyrkulacja powietrza w kopule
*geometria kształtu harmonizuje struktury wody organizmu i uspokaja system emocjonalny oraz zwiększa zdolności intelektualne naszych umysłów 
*dynamika generowana przez kształt uzupełnia braki energii na poziomie biologii ciał
*materiały użyte do budowy dbają o przestrzeń na poziomie elektromagnetycznym   
*częstotliwości zapisane w wodzie, dzięki której powstaje dom, są ze wszech miar wspierające na wszystkich poziomach istnienia 

To w wielkim skrócie kilka informacji technicznych .

Według nas budownictwo zrównoważone, to najbardziej słuszny kierunek, ponieważ uwzględnia poszanowanie Natury twórców tych obiektów, użytkowników oraz Natury samej przestrzeni. Bardzo zależy nam na tym, aby zarówno na etapie projektowania jak i budowania wykorzystywać materiały 
i technologie przyjazne naturze. Popieramy również ideę zmniejszenia zużycia energii oraz oszczędne gospodarowanie dostępnymi surowcami, zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak również podczas użytkowania tych obiektów.

Nawiązując do nazwy naszej firmy „Naturalnie Radosne” pragniemy, aby tworzenie takich budowli przynosiło radość ich twórcom i użytkownikom, dlatego ta część „PROJEKTU NASIONO” nosi nazwę „Naturalnie Radosne Budownictwo”.

Już niedługo przedstawimy pełną OFERTĘ dotyczącą budowania Sfer Fullera, dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony. W przypadku zainteresowania zbudowaniem Sfery lub budową domu kopułowego serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami.

Na zakończenie przytaczamy fragment artykułu Janusza Rębielaka pt. „Tekst analityczny do wystaw prac Richarda Buckminstera Fullera oraz Lorisa Greaud” . Można w nim znaleźć takie stwierdzenie:

„…Znaczącym jest fakt, że kopuły geodezyjne wzbudzają zainteresowanie
i niemal bezapelacyjny zachwyt oraz akceptację takiej architektury niezależnie od poziomu wykształcenia jej odbiorców i kręgu kulturowego, w którym zostały wzniesione…”. 

Zachęcamy do obejrzenia filmu, na którym przedstawiamy, w jaki sposób składa się Sferę Fullera oraz galerii zdjęć (więcej zdjęć znajdziesz w głównej galerii). A na „deser” polecamy artykuł oraz film o Richardzie B. Fullerze.       

                                                                                                                                   SŁAWA         

Betinka i Gracjan 

Kim był „Bucky” Fuller ?

Richard Buckminster „Bucky” Fuller, najsłynniejszy amerykański konstruktor, był największym wynalazcą wśród architektów i największym architektem wśród wynalazców. Każdy jego projekt swoją innowacyjnością wyprzedzał epokę.

Żył w latach 1895 – 1983 i zajmował się nie tylko architekturą, ale też kartografią i filozofią – jednym słowem był człowiekiem wielu talentów. Od dziecka był wynalazcą, bowiem już jako
11 latek dokonał pierwszego wynalazku – wymyślił napęd „odrzutowy” do łodzi rybackiej.

Jednak najbardziej znany jest jako konstruktor kopuły geodezyjnej, którą opracował pod koniec lat 40. XX wieku. Kopuła, to wielościan zbudowany z sześcio i pięcioboków podzielonych na trójkąty, odwzorowujący powierzchnię kuli, którego półsferyczny szkielet wypełniony wielokątami dawał zaskakujące rezultaty pod względem wytrzymałości, stabilności
i łatwości wybudowania w połączeniu z niskimi kosztami. Przy budowie kopuł wykorzystywał system konstrukcyjny tensegrity, w którym następuje wzajemna stabilizacja elementów rozciąganych i ściskanych. Ten system opracował wspólnie z rzeźbiarzem Kennethem Snelsonem, autorem gigantycznych, abstrakcyjnych rzeźb.

Miał własną filozofię projektowania. Jedną z nowatorskich kopuł Fullera była kopuła „Oko muchy” (Fly’s Eye Dome) z 1965 roku. Jej nazwa dokładnie odwzorowuje jej wygląd, przypomina bowiem gigantyczne oko muchy. „Bucky” stworzył dwa prototypy tej kopuły, jeden o średnicy 24-stóp (7,3 metra) i drugi
o średnicy 50-stóp (15,2 metra). Mniejsza z nich została kilka lat temu pieczołowicie odrestaurowana przez firmę „Goetz Composites”, która buduje z super lekkich kompozytów najszybsze jachty na świecie. Proces renowacji był dla tej firmy wyzwaniem, jej pracownicy zaprosili do pracy współpracowników Fullera, którzy prawie pół wieku temu budowali oryginalną kopułę: Daniela J. Reisera i Johna Warrena. Kopuła „Oko muchy” wciąż zachwyca zaawansowaną strukturą i technologią oraz swoją niebywałą lekkością. Jednak, jak większość projektów Fullera, nie weszła do masowej produkcji, podobnie jak aerodynamiczny samochód jego projektu –Dymaxion car. Inna, znana jego budowla to Dymaxion House, okrągły dom z lekkiego aluminium, który miał być produkowany jak samochody – na taśmie montażowej. Prototyp ważył niecałe 3 t i kosztował niespełna 1,5 tys. dolarów.

Jak widać więc, „Bucky” był swego rodzaju geniuszem
i znacznie wyprzedzał swoja epokę.
O jego wielkości świadczy między innymi to, że otrzymał 25 patentów i napisał ponad 40 książek. Był też wiele razy uhonorowany doktoratami honoris causa różnych uczelni, a na jego cześć odkrywcy nowej odmiany alotropowej węgla (C 60) nadali tego typu cząsteczkom nazwę fulerenów.Dla nas bardzo istotne jest również to, że „Bucky” dążył do zrównoważonego życia w globalnym świecie na długo zanim te holistyczne koncepcje stały się ważne dla świata jak i to, że podobnie jak nas, intrygował go kształt Ziemi. 


Znanym jest fakt, że wykorzystał polihedron do odtworzenia kształtu Ziemi, po czym rozbił ten wielościan na części, a wtedy okazało się, że po rozłożeniu lądy połączyły się w całość,
a Ziemia, to… wyspa na oceanie. Ciekawe, prawda ?

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu o Richardzie,  który niewątpliwie był człowiekiem wielu talentów i barwną postacią. 

Dziękujemy za Twoje wynalazki, „Bucky”:)

Źródło: 1) wikipedia  2) https://archirama.muratorplus.pl/architektura/buckminster-fuller-odrestaurowany-odnowiono-jego-kopule-oko-muchy,67_1210.html