Naturalnie Radosne Budownictwo opis

NATURALNIE RADOSNE BUDOWNICTWO 
to jedna z form naszej działalności firmowej w ramach „PROJEKTU NASIONO”.

Naturalne, zrównoważone budownictwo to temat, który nas bardzo pasjonuje i dlatego propagujemy go na szeroką skalę, dzieląc się wiedzą oraz inspirując innych do samodzielnego poszukiwania informacji na ten temat.

Z przyjemnością przedstawiamy więc nasze dzieła, które tworzymy w „PROJEKCIE NASIONO”, a są to Sfery Fullera oraz domy kopułowe. 

SFERA FULLERA

Sfera fioletZapewne jesteś ciekawy/ciekawa, czym jest Sfera Fullera?

Moglibyśmy od razu przejść do rzeczy i ją opisać, lecz bez szerszego kontekstu ów opis byłby znacznie ubogi. Dlatego pozwól, że rozpoczniemy od przedstawienia Ci kilka prostych i ogólnie znanych informacji, bez których zrozumienie mechanizmu działania tego typu struktury przestrzennej byłoby znacznie utrudnione.

Zaczynamy 🙂

Śledząc historię nauki możemy zauważyć, że do średniowiecza ludzkie postrzeganie, jak również badanie rzeczywistości nie oddzielało tego, czego doświadczano „wewnątrz” od tego, co „na zewnątrz”. Uważano, że to, co się dzieje w umyśle oraz emocjach jest tak samo realne, ważne i prawdziwe jak doświadczenia odbierane ciałem biologicznym. Jako ludzkość byliśmy całością.

Prawdopodobnie byłoby tak nadal, gdyby na początku  XVII wieku, Kartezjusz nie wprowadził i nie rozpropagował psychofizycznego dualizmu – przydzielając kościołowi to co niewidzialne, a nauce to, co widzialne.

Kartezjusz był ojcem racjonalizmu a zrozumienie tego faktu jest naprawdę bardzo istotne, ponieważ
w myśl owego paradygmatu, obecny świat przywiązuje ludzi do ciała, bagatelizując wewnętrzny świat ich emocji i myśli.

W 1831 roku angielski eksperymentator, samouk, fizyk i chemik, Michael Faraday, odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Otworzył on tym samym drzwi do niewidzialnego świata kwantowego,  świata energii, częstotliwości i wibracji. Świata dynamik i struktur – czyli tego, co niewidzialne, a jednak istniejącego i działającego. Nauka wkroczyła na tereny, do których do tej pory dostęp miał tylko kościół.

Nasza obecna wiedza o energiach, częstotliwościach i wibracjach pomaga nam przesyłać informacje, obrazy lub dźwięki bez użycia materialnych (czyli „widzialnych”) elementów. Telewizja, radio, telefonia komórkowa, sieci WIFI – wszystkie one zamiast miedzi lub światłowodów wykorzystują samą Strukturę Przestrzeni jako nośnika przesyłanych informacji.

Jak to w praktyce wygląda? Dla uproszczonego zobrazowania mechanizmu przesyłu informacji porównajmy Strukturę Przestrzeń do struny gitary. Gdy uderzymy w nią palcami w jednym miejscu (dostarczenie energii) to bardzo szybko zaczynie ona drgać na całej swojej długości z pewną częstotliwością i wibracją. Ze strukturą przestrzeni jest podobnie: gdy w jednym miejscu umieścimy nadajnik/antenę i wprawimy ją w „drgania” (nadamy sygnał), to „drgania” przeniosą się na strukturę przestrzeni i rozprzestrzenią się po niej jak kręgi na wodzie.

Natomiast gdy weźmiemy pod uwagę np. odbiornik z kryształem kwarcu, który będzie drgał z tą samą częstotliwością co nadawany sygnał, to w praktyce jesteśmy w stanie ten sygnał odebrać i odczytać zawartą w niej informację.

To właśnie tę zdolność Struktury Przestrzeni do przesyłu drgań wykorzystujemy na co dzień
w naszej obecnej technologii.

Być może zastanawiasz się co to ma wspólnego ze Sferą Fullera? Jeszcze chwila i wszystko stanie się jasne.

W zagadnieniu Struktury Przestrzeni kluczowym słowem jest właśnie STRUKTURA. Jak możemy przeczytać w wikipedii, „struktura to rozmieszczenie elementów składowych danego układu i zespół relacji (wzajemnych powiązań) między tymi elementami, charakterystyczny dla tego układu sposób, w jaki części pewnej całości są powiązane ze sobą. Struktura jest tym, co nadaje całości jedność; jest stałym elementem zorganizowanej całości”.

Podstawowymi elementami składowymi struktury przestrzeni jest Sfera Plancka.
To taka nieprawdopodobnie malutka sfera, taka bańka mydlana o wymiarach 0,000000000000000000000000000000000000
161623 m. Jest to najmniejsza jednostka przestrzeni mająca sens fizyczny, czyli najmniejsza cząstka naszej rzeczywistości jaką opisuje fizyka kwantowa. A zatem sfera to fundamentalny kształt naszej Rzeczywistości. Mówiąc jeszcze prościej, wszystko czego doświadczamy za pomocą naszych ciał zbudowane jest z niewyobrażanie ogromnej ilości drobnych „kulek”

Z pewnością nie raz widziałeś/aś taki oto symbol:

Na pewno pojawiał się on w Twoim życiu, lecz jeśli nie wiedziałeś/aś co przedstawia, to nie nadałeś/aś mu żadnej wartości, a mózg zignorował go w Twoim otoczeniu. Przyjrzyj  się mu jeszcze raz. Znajdziesz go w prawie wszystkich kulturach na całym świecie. Tak właśnie wygląda Sfera Plancka.

Potocznie symbol ten zwany jest Nasionem Życia – ciekawe, prawda? Nasiono Życia to nic innego jak dwuwymiarowy schemat pojedynczego piksela naszej rzeczywistości, czyli Sfery Plancka. Należy jednak pamiętać, że to dwuwymiarowy schemat a nasza przestrzeń nie jest dwuwymiarowa, lecz trójwymiarowa.  Dlatego własnie jest to Sfera, a nie kółko.

Idźmy dalej. Spójrz teraz na ten symbol:

Przedstawia on Kwiat Życia, który jest dwuwymiarowym schematem wzajemnego rozmieszczenia Sfer Plancka w Strukturze Przestrzeni. Inaczej mówiąc, tak ułożone są podstawowe piksele naszego wyświetlacza. Zobacz co się stanie gdy połączymy wszystkie punkty przecięć Sfer Plancka:

   Struktura dynamik Przestrzeni                                    Geometria struktury Przestrzeni

Co o tym sądzisz? Ciekawe, prawda?

Nassim Haramein, jeden z najwybitniejszych współczesnych fizyków odkrył, iż obraz Kwiatu Życia przedstawia dwuwymiarowy schemat rozmieszczenia Sfer Plancka w przestrzeni. A to właśnie one są nośnikami dynamiki. Lecz by ta dynamika mogła zaistnieć w przestrzeni, to sama przestrzeń musi posiadać strukturę, a strukturą tą jest geometria. To ona utrzymuje i formuje Sfery Plancka w taki sposób, abyśmy dzięki naszym zmysłom mogli doświadczać tak wielkiej różnorodności Struktur Przestrzeni.

Więcej informacji podanych w bardzo przyjemny i ciekawy sposób na temat przestrzeni można znaleźć w wykładach Nassima Harameina pt „Przekroczyć horyzont zdarzeń” oraz filmie „The Connected Universe”, przetłumaczonym na wiele języków.

By to uprościć porównajmy jeszcze raz naszą przestrzeń do wyświetlacza. Gdy wyświetlacz jest wyłączony i niczego nie wyświetla, to widzimy tylko statyczną strukturę matrycy. Gdy podamy do niego dynamikę
w formie energii oraz informacji, to pojawią się na jego powierzchni różne struktury utworzone w pasmie światła widzialnego, czyli zacznie on wyświetlać obrazy.

Mamy zatem stałą matrycę oraz dynamikę i tak samo jest w naszej rzeczywistości. Tylko że Matrycą Przestrzeni jest geometria, natomiast Dynamika to drgania Sfer Plancka.

Jak widzisz, wyświetlacz ciekłokrystaliczny wyświetla obraz za pomocą pikseli. Nasza rzeczywistość jest  „wyświetlana” podobnie – za pomocą pikseli. Jednak podstawowa różnica polega na tym, że wyświetlacze zbudowane ludzką ręką oparte są na krysztale kwarcu, natomiast wyświetlacz stworzony przez Naturę oparty jest na krysztale wody.

 

Pomyśl przez chwilę. Woda to najbardziej rozpowszechniona substancja na ziemi.
W 70% pokrywa naszą planetę i jest najlepszym rozpuszczalnikiem. Znaleźć ją można nawet
w kryształach związków chemicznych jako wodę krystalizacyjną. W ciele dorosłego człowieka znajduje się 60-70% wody, natomiast sam mózg zawiera jej 75-80%.

Zwróć uwagę, że to za sprawą wody może rozwijać się cała biologia naszej planety. To dzięki niej rośliny, zwierzęta czy istoty ludzkie budują struktury swojego ciała. Mało tego: woda ma zdolność zapisywania informacji oraz emocji (badania Masaru Emoto). W naszej przestrzeni wodę znajdziemy dosłownie wszędzie. Dlatego stwierdzenie, że Ziemia to wielkie wodne terrarium jest bardzo prawdziwe.

Można jeszcze dużo na ten temat pisać, lecz wierzymy, że po tym ciekawym wstępie, jesteś gotowy/a na informacje dotyczące Sfery Fullera.

Sfera Fullera – nasiono harmonii

W 1831 roku angielski samouk, eksperymentator, fizyk i chemik Michael Faraday, odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Spostrzegł, że przesuwając mały magnes w poprzek zestawu drutów, można uzyskać źródło energii elektrycznej. W obecnym czasie trudno jest nam sobie wyobrazić świat bez technologii opartej właśnie na tej energii oraz tego, co dzięki jej opanowaniu osiągnęliśmy.

Jednocześnie jesteśmy również świadkami różnych ZMIAN zachodzących na świecie i w ogromnej mierze są to zmiany technologiczne. Obecnie naukowcy zgłębiają tajniki kolejnych źródeł energii, np. energię grawitacyjną. Niedawne odkrycia pokazały, iż Grawitacja jest funkcją Przestrzeni.

Całkiem niedawno odkryto również, że Rzeczywistość której doświadczamy na co dzień posiada strukturę geometryczną. To oznacza, iż geometria jest podstawowym językiem Natury/Przestrzeni, na której rozpięta jest Nasza Rzeczywistość.

Albert Einstein badając naszą rzeczywistość odkrył, że „obiekty fizyczne nie znajdują się w przestrzeni, lecz są rozciągnięte przestrzennie jako pola” (Albert Einstein, Metaphysics of Relativity, 1950). A to oznacza, że rzeczywistość która nas otacza, nie jest tak „oczywista” jak niektórym się wydaje.

W ubiegłym wieku, oprócz Einsteina tym tematem zajmowali się również inni badacze i naukowcy. Jednym z nich był amerykański konstruktor, architekt, kartograf i filozof Richard B. Fuller. Zajmował się on badaniami nad strukturą przestrzeni i na ich podstawie stworzył bardzo szczególną matematykę związaną z Izotropową Matrycą Wektorową czyli Geometrią Przestrzeni. W oparciu o swoje odkrycia projektował i konstruował kopuły geodezyjne. 

 
Choć pierwszą kopułę tego typu wybudowano w 1923 roku według projektu niemieckiego inżyniera Walthera Bauersfelda z przeznaczeniem na planetarium w Jenie, to jednak Richard B. Fuller pod koniec lat 40-tych XX wieku ideę tą rozwinął i spopularyzował. Tym samym został nazwany „ojcem” Kopuł Geodezyjnych, a jego konstrukcje od tej pory nazywa się „Kopułami Fullera”.

Więcej o postaci Richarda B. Fullera piszemy w osobnym tekście poniżej.  

Zatem: Sfera Fullera to generator kwantowy zamieniający energię fali stojącej Ziemi na częstotliwości harmonizujące poziom biologiczny naszego Instrumentu Ludzkiego.

Działa to w następujący sposób: gdy w przestrzeni fizycznej pojawi się fizyczny obiekt, którego konstrukcja posiada w sposób harmonijny zrównoważone wszystkie wektory siły, to taki obiekt samą swoją obecnością wprowadza harmonię w przestrzeni, w jakiej się znajduje. Inaczej mówiąc, materialna równowaga wektorowa umieszczona w przestrzeni oddziałuje na nią, wprowadzając równowagę na poziomie materialnym, czyli biologicznym.

Zdajemy sobie sprawę, że Istota Ludzka jako wymiarowo zogniskowana Świadomość (zogniskowana
w formie ciała, umysłu i emocji) jest częścią biologii Ziemi. Natomiast Biologia to Natura, również
i nasza, Ludzka.
Dlatego konstrukcje odzwierciedlające Naturalną geometrię mają harmonijny kształt wpływający na równowagę w przestrzeni, w jakiej się znajdują.

Zastanów się chwilę: czy znasz jakieś zwierzę, którego naturalne schronienie/dom/legowisko ma kształt sześciennego „pudełka”? Prawdopodobnie Twoja odpowiedź brzmi „nie”, i masz rację, ponieważ żadne z nich nie mieszka w „pudełku”, chyba ze znajduje się w ludzkiej niewoli.
W naturze ożywionej kształt sześcianu nie występuje.

Co jeszcze warto wiedzieć o Sferze Fullera?

Geometryczny kształt kopuły geodezyjnej wykorzystywany jest w różnego rodzaju rozwiązaniach architektonicznych jako atrakcyjne, bardzo wytrzymałe i samonośne (tzn. niewymagające wewnętrznych podpór) przykrycie dużych powierzchni. Bardzo duża wytrzymałość konstrukcji wynika z harmonijnego rozłożenia naprężeń na wszystkie jej połączenia i elementy składowe. Nie ma
w tym nic dziwnego, ponieważ odwzorowano w niej podstawową harmonię przestrzeni.

Jak widać na powyższym rysunku, w kopule siła nacisku rozkładana jest bardzo harmonijnie na wszystkie elementy, aż do jej podstawy. Natomiast w Sferze Geodezyjnej wszystkie siły równoważą się harmonijnie. Jest to konstrukcja, w której następuje wzajemna stabilizacja elementów rozciąganych i ściskanych. To między innymi dzięki tak materialnie przedstawionej równowadze, sfera ma wpływ na przestrzeń
w jakiej się znajduje, a przebywanie w jej wnętrzu pomaga w znacznie szybszym powrocie do równowagi.

Wracając do samej konstrukcji, to Kopuły geodezyjne powstają (na sferze) po rzutowaniu krawędzi wielościanu na sferę na nim opisaną. Ich ścianami są wielościany sferyczne.

W przypadku tych wielościanów sferycznych, zjawisko energii kształtu powoduje, iż uzyskujemy pewien rodzaj soczewki skupiający energię przestrzeni. Natomiast typ połączeń elementów
o nazwie GoodKarma generuje dodatkowo spin energii wytwarzany przez wielościany. Energia ta skierowana jest do wnętrza a jej polaryzacja wspiera nasze ciała w powrocie do równowagi. Zostało to wielokrotnie potwierdzone przez badania radiestezyjnie.

Występuje tu jeszcze jedna ciekawa zależność związana z wielościanami, a mianowicie ilość trójkątów
z jakich są zbudowanie 5-tki i 6- tki. W Naturze stosunek 5/6 to stosunek przyrody ożywionej do nieożywionej. Przypadek? Nic takiego nie istnieje. Istnieje Synchroniczność i to ona działa, ponieważ jest jednym z filarów ekonomii samej Natury.

Istotną rzeczą w sferze geodezyjnej jest też jej promień, czyli Złota Liczba FI (1,618), którą można znaleźć w ludzkim ciele i w całej przyrodzie.

Do czego może służyć Sfera Fullera ?

Nasze doświadczenie pokazało, że 98% osób przebywających we wnętrzu sfery wyraźnie odczuwało jej działanie na sobie. Najczęstszym opisem było „otulenie”, czasami odczucie ciepła, delikatnego mrowienia lub większej przejrzystości. Spora ilość osób doświadczyła „miękkości przestrzeni” a po wyjściu ze sfery prawie wszyscy czuli się zrelaksowani i jednocześnie napełnieni spokojem. Dlatego sfera to idealne miejsce do relaksu, wyciszenia, medytacji i uzyskiwania harmonii.

Nasze obecne czasy należą do bardzo wymagających intelektualnie, emocjonalnie i energetycznie. Środowisko w jakim żyjemy, ciągły pośpiech i stres ma negatywny wpływ na harmonię naszych ciał, emocji i myśli. Cała ludzka energetyka ma niewiele wspólnego z równowagą, dlatego też warto korzystać 
i przebywać w sferze, ponieważ nawet 20 minutowe przebywanie w jej wnętrzu pozwala na nowo uruchomić naturalny proces powrotu do równowagi i synchronizacji.

Bardzo ciekawe są również doświadczenia związane z uprawą roślin. Pokazały one bowiem, że rośliny uprawiane w szklarniach i foliowcach o konstrukcji Kopuły Fullera rosną zdecydowanie lepiej niż w szklarniach o tradycyjnej konstrukcji. Co więcej, obsadzenie takich kopuł ziołami
i roślinami mocy powoduje dodatkowo pewnego rodzaju „nasączenie” wnętrza kopuły wibracjami tych roślin.

Nie tylko świat roślin ale również i zwierzęta preferują naturalne kształty, o czym pisaliśmy powyżej. Dlatego naszym pomysłem jest tworzenie cudownych domków dla zwierząt w kształcie Sfery.

Sfera Fullera. Harmonia Kosmosu

Zainspirowani informacjami o kopułach geodezyjnych, postanowiliśmy pierwszą sferę zbudować sami. Zrobiliśmy to we dwoje – Betinka i Gracjan – szczęśliwe Bliźniacze Dusze. Mieliśmy przy tym mnóstwo zabawy i frajdy, ponieważ obydwoje jesteśmy zakochani w domach kopułowych i taki dom będziemy dla siebie budować.

 „PROJEKT NASIONO” obejmuje również budowę domów kopułowych, opartych na naturalnej geometrii przestrzeni, czyli na geometrii Fullerowskiej. W niedalekiej przyszłości planujemy tworzenie osad domów kopułowych.

 

DOM KOPUŁOWY „NASIONO HARMONII”:

Wierzymy, że w najbliższej przyszłości wszystkie budowane domy będą zaprojektowane tak, by wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych i być stosunkowo tanie do ogrzania. Dlatego też nasza propozycja i założenia, aby budować najbardziej naturalne
i zrównoważone domy, jest jak najbardziej słuszna. 

Co dla nas oznacza dom NATURALNY I ZRÓWNOWAŻONY ?

Oznacza, że taki dom o NATURALNYM KSZTAŁCIE jest domem najbardziej optymalnym, wspierającym domowników oraz gości i jednocześnie zgodny z naszą naturą i z przestrzenią, w jakiej się znajdujemy.

 Dom „Nasiono Harmonii” – w założeniach: 
 • powierzchnia domu: 35 m2 podstawy, aby można było go postawić na zgłoszenie, czyli bez pozwolenia. Natomiast rzeczywista powierzchnia użytkowa domu to powyżej 50m2 (razem z antresolą)
 • dom ma kształt i strukturę naturalną (wg kopuły geodezyjnej Fullera)
 • wykonany będzie jest w 80-85 % z materiałów naturalnych, szkielet konstrukcji w miarę możliwości będzie montowany bez użycia stali i tworzyw sztucznych
 • zanim do produkcji nie wejdą deski konopne, to drewno na konstrukcje pozyskiwane będzie
  z rozbiórki starych drewnianych budowli, np.: stodół (istotne jest to, by przy budowie domu generować jak najmniej szkód wśród drzew). Innym wykorzystywanym materiałem będzie płyta MFP

 • ściana będzie trzy warstwowa:
  – od wewnątrz – płyta gliniana wzmacniana paździerzem konopnym
  – ocieplenie – płyta z paździerza konopnego
  – na zewnątrz – płyta gliniana wzmacniana paździerzem konopnym
  – zewnętrzny naturalny tynk wodoodporny i paroprzepuszczalny
  – wewnętrzny naturalny tynk

 • okna domu będą miały potrójne szyby, z uwzględnieniem położenia budynku według słońca

 • fundament osadzony będzie na gruntowkrętach

 • płyta podłogowa będzie drewniana z wypełnieniem keramzytowym

 • instalacja: 12V z przetwornicami na 230V, przy własnym zasilaniu lub 230V z sieci.

 • wentylacja: mechaniczna z gruntowym wymiennikiem ciepła i rekuperacją

 • dom ogrzewany będzie za pomocą folii grzewczej na podczerwień. Przy takiej kubaturze wystarczy źródło ciepła o mocy 2kW.

 • działać będzie instalacja wodna z odzyskiem wody szarej.

Podsumowując – dom kopułowy jest:

1. EKONOMICZNY I ENERGOOSZCZĘDNY

*wysokie właściwości termoizolacyjne
*oszczędność energii przy ogrzewaniu lub chłodzeniu wnętrza budynku
*efektywne wykorzystanie powierzchni użytkowej
*mniejsze koszty materiałowe budowy

2. BEZPIECZNY I WYTRZYMAŁY
*odporny na wichury, huragany i trzęsienia ziemi
*trudny do przewrócenia
*opływowy kształt zmniejsza opór powietrza
*kula to najbardziej wytrzymała forma w przyrodzie

3. MA STABILNĄ KONSTRUKCJĘ
*szybkość budowy
*dobre właściwości nośne
*brak kosztownej konstrukcji dachu

4.JEST PROZDROWOTNY
*lepsza cyrkulacja powietrza w kopule
*sprzyja lepszemu samopoczuciu
*pozytywnie wpływa na koncentrację
*prozdrowotne naturalne materiały
*zapewnia poczucie bezpieczeństwa i harmonii

To w wielkim skrócie kilka informacji technicznych .

Według nas budownictwo zrównoważone, to najbardziej słuszny kierunek, ponieważ uwzględnia poszanowanie Natury twórców tych obiektów, użytkowników oraz Natury samej przestrzeni. Bardzo zależy nam na tym, aby zarówno na etapie projektowania jak i budowania wykorzystywać materiały i technologie przyjazne naturze. Popieramy również ideę zmniejszenia zużycia energii oraz oszczędne gospodarowanie dostępnymi surowcami, zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak również podczas użytkowania tych obiektów.

Nawiązując do nazwy naszej firmy „Naturalnie Radosne” pragniemy, aby tworzenie takich budowli przynosiło radość ich twórcom i użytkownikom, dlatego ta część „PROJEKTU NASIONO” nosi nazwę „Naturalnie Radosne Budownictwo”.

Już niedługo przedstawimy pełną OFERTĘ dotyczącą budowania Sfer Fullera, dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony. W przypadku zainteresowania zbudowaniem Sfery lub budową domu kopułowego serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami.

Na zakończenie przytaczamy fragment artykułu Janusza Rębielaka pt. „Tekst analityczny do wystaw prac Richarda Buckminstera Fullera oraz Lorisa Greaud” . Można w nim znaleźć takie stwierdzenie:

„…Znaczącym jest fakt, że kopuły geodezyjne wzbudzają zainteresowanie i niemal bezapelacyjny zachwyt oraz akceptację takiej architektury niezależnie od poziomu wykształcenia jej odbiorców i kręgu kulturowego, w którym zostały wzniesione…”. 

Zachęcamy do obejrzenia filmu, na którym przedstawiamy, w jaki sposób składa się Sferę Fullera oraz galerii zdjęć (więcej zdjęć znajdziesz w głównej galerii). A na „deser” polecamy artykuł oraz film o Richardzie B. Fullerze.       

                                                                                                                                   SŁAWA         

Beata Kras, Gracjan Chruszcz  

Kim był „Bucky” Fuller ?

Richard Buckminster „Bucky” Fuller, najsłynniejszy amerykański konstruktor, był największym wynalazcą wśród architektów
i największym architektem wśród wynalazców. Każdy jego projekt swoją innowacyjnością wyprzedzał epokę.

Żył w latach 1895 – 1983 i zajmował się nie tylko architekturą, ale też kartografią i filozofią – jednym słowem był człowiekiem wielu talentów. Od dziecka był wynalazcą, bowiem już jako 11 latek dokonał pierwszego wynalazku – wymyślił napęd „odrzutowy” do łodzi rybackiej.

Jednak najbardziej znany jest jako konstruktor kopuły geodezyjnej, którą opracował pod koniec lat 40. XX wieku. Kopuła, to wielościan zbudowany z sześcio i pięcioboków podzielonych na trójkąty, odwzorowujący powierzchnię kuli, którego półsferyczny szkielet wypełniony wielokątami dawał zaskakujące rezultaty pod względem wytrzymałości, stabilności i łatwości wybudowania w połączeniu z niskimi kosztami. Przy budowie kopuł wykorzystywał system konstrukcyjny tensegrity, w którym następuje wzajemna stabilizacja elementów rozciąganych i ściskanych. Ten system opracował wspólnie z rzeźbiarzem Kennethem Snelsonem, autorem gigantycznych, abstrakcyjnych rzeźb.

Miał własną filozofię projektowania. Jedną z nowatorskich kopuł Fullera była kopuła „Oko muchy” (Fly’s Eye Dome) z 1965 roku. Jej nazwa dokładnie odwzorowuje jej wygląd, przypomina bowiem gigantyczne oko muchy. „Bucky” stworzył dwa prototypy tej kopuły, jeden o średnicy 24-stóp (7,3 metra) i drugi o średnicy 50-stóp (15,2 metra). Mniejsza z nich została kilka lat temu pieczołowicie odrestaurowana przez firmę
Goetz Composites”, która buduje z super lekkich kompozytów najszybsze jachty na świecie. Proces renowacji był dla tej firmy wyzwaniem, jej pracownicy zaprosili do pracy współpracowników Fullera, którzy prawie pół wieku temu budowali oryginalną kopułę: Daniela J. Reisera i Johna Warrena. Kopuła „Oko muchy” wciąż zachwyca zaawansowaną strukturą i technologią oraz swoją niebywałą lekkością. Jednak, jak większość projektów Fullera, nie weszła do masowej produkcji, podobnie jak aerodynamiczny samochód jego projektu –Dymaxion car. Inna, znana jego budowla to Dymaxion House, okrągły dom z lekkiego aluminium, który miał być produkowany jak samochody – na taśmie montażowej. Prototyp ważył niecałe 3 t i kosztował niespełna 1,5 tys. dolarów.

Jak widać więc, „Bucky” był swego rodzaju geniuszem i znacznie wyprzedzał swoja epokę. O jego wielkości świadczy między innymi to, że otrzymał 25 patentów i napisał ponad 40 książek. Był też wiele razy uhonorowany doktoratami honoris causa różnych uczelni, a na jego cześć odkrywcy nowej odmiany alotropowej węgla (C 60) nadali tego typu cząsteczkom nazwę fulerenów.

Dla nas bardzo istotne jest również to, że „Bucky” dążył do zrównoważonego życiaw globalnym świecie na długo zanim te holistyczne koncepcje stały się ważne dla świata jak i to, że podobnie jak nas, intrygował go kształt Ziemi. 

Znanym jest fakt, że wykorzystał polihedron do odtworzenia kształtu Ziemi, po czym rozbił ten wielościan na części, a wtedy okazało się, że po rozłożeniu lądy połączyły się w całość, a Ziemia, to… wyspa na oceanie. Ciekawe, prawda ?

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu o Richardzie,  który niewątpliwie był człowiekiem wielu talentów i barwną postacią. 

Dziękujemy za Twoje wynalazki, „Bucky”:)

Źródło: 1) wikipedia  2) https://archirama.muratorplus.pl/architektura/buckminster-fuller-odrestaurowany-odnowiono-jego-kopule-oko-muchy,67_1210.html