Projekt Nasiono opis

IDEA „PROJEKTU NASIONO”

Śledząc ludzkie dzieje można zauważyć, iż od bardzo dawna zadajemy sobie pytania: „Kim Jesteśmy, skąd pochodzimy, kto to wszystko stworzył i jak to funkcjonuje?”

Historia obfituje w wiele wybitnych jednostek, które próbowały wyjaśnić te kwestie. Odpowiedzi na powyższe pytania były różne i zależały od czasów w jakich żyliśmy jako ludzkość, ilości wiedzy i zdolności jej pojmowania. 

W każdej epoce żyli filozofowie, mędrcy i myśliciele, którzy próbowali wyjaśnić te kwestie i stworzyć w miarę spójny OBRAZ tego Kim i Czym jest Istota Ludzka oraz co jest naszym Źródłem. Niejednokrotnie przeznaczali oni całe swoje życie na zgłębienie tych kwestii. Niektóre ze stworzonych przez nich koncepcji były wykorzystane przez liczne organizacje, tworząc z nich na przykład kulty religijne.

Warto sobie uzmysłowić, że te koncepcje były tworzone w dość zamierzchłych czasach, w których współczesna technologia byłaby postrzegana prawdopodobnie jako magia albo siły nadprzyrodzone.

Wyobraź sobie, że znajdujesz się w jakiejś małej miejscowości sprzed 100 lat. Właśnie dotarła tam najnowsza technologia i zaczęto zmieniać oświetlenie gazowe i naftowe na elektryczne. Teraz pomyśl, w jaki sposób wytłumaczyć te zmiany, dajmy na to przeciętnemu piętnastolatkowi? 

Jak wytłumaczyć mu czym jest internet, telewizja, smartfony, FB, panele fotowoltaiczne, elektrownie atomowe i czym są zjawiska mechaniki kwantowej, które umożliwiają zapisywania informacji na pendrivie czy skanowanie kodów kreskowych?

W jaki sposób można by było wytłumaczyć temu młodemu człowiekowi fakt, że jesteśmy istotami kwantowymi, a nie materialnymi ?

Byłoby to prawdopodobnie niemożliwe, ponieważ zasób jego wiedzy nie pozwoliłby na uchwycenie tych informacji, nie mówiąc już o zrozumieniu ich czy zastosowaniu w praktyce.

A teraz pomyśl, że masz to wytłumaczyć komuś sprzed 2000-3000 lat….

Oczywistym jest fakt, że byłoby to praktycznie niewykonalne, a to właśnie z tamtych czasów pochodzą obrazy naszej rzeczywistości, które za sprawą propagandy kilku organizacji, nadal funkcjonują w naszych społecznościach.

Całe szczęście, że oprócz wiary posiadamy niestrudzoną ciekawość. To ona niezmordowanie szuka odpowiedzi, odkrywając krok po kroku tajemnice ludzkiego ciała, umysłu, emocji oraz przestrzeni w jakiej się znajdujemy.

Eksperyment kwantowy z dwoma szczelinami, pokazał nam nowe oblicze tego, czym jest nasza rzeczywistość i Kim Jesteśmy jako jej obserwatorzy . Od tej pory wielu naukowców i badaczy zgłębia fascynujący kwantowy świat energii, częstotliwości i wibracji o którym mówił Nicola Tesla, Albert Einstein, Niels Bohr i wielu innych naukowców.

To właśnie dzięki ich odkryciom nasza obecna technologia pozwala nam zobaczyć zupełnie inny obraz naszej rzeczywistości. A obraz ten hm… jest zdecydowanie bardziej logiczny, spójny i zdecydowanie piękniejszy od wersji, w jakie do tej pory wierzyliśmy. I raczej nie powinno nas to dziwić, bo jako ludzie całkiem szybko się uczymy zamieniając stare wierzenia, opinie i przekonania na nowe. Inaczej mówiąc, zamieniając nasze światopoglądy na bardziej aktualne. To nazywamy EWOLUCJĄ.

Logo Projektu NasionoDlatego stworzyliśmy „PROJEKT NASIONO”, którego główną intencją jest transformacja naszej rzeczywistości, zbudowanej na oddzieleniu i hierarchii na rzeczywistość wyrażającą się poprzez Jedność i Równość.
” PROJEKT NASIONO” Jest przestrzenią, w której tworzymy nowy model Rzeczywistości opartej na naszej Naturze odkrywanej przez obecną naukę. Naturze, która jawi się jako połączenie w Jedności i Równości ze wszystkim czego doświadczamy.


– „PROJEKT NASIONO” jest przestrzenią wspierającą Naturalny Cel Istnienia każdej formy biologicznej, a mianowicie – stworzenie najlepszej wersji siebie.

– Priorytetem „PROJEKTU NASIONO” jest tworzenie HARMONII na wszystkich poziomach istnienia. Tych materialnych jak i nie materialnych.

– W „PROJEKCIE NASIONO” działamy w oparciu o zasady TURKUSOWYCH ORGANIZACJI i skupiamy grupę wolnych ludzi o podobnych wartościach i wibracjach, działających w oparciu o inteligencję naszych Serc.

– Kreujemy nową jakość życia ludzi na ziemi, poprzez inspirację do pozytywnych zmian w życiu, w myśl zasady: „Jak człowiek poukładany to i świat poukładany”.

– Łączymy wszystko co najwznioślejsze z naszego dziedzictwa z tym, co oferuje nam obecna nauka. 

– Budzimy u ludzi ŚWIADOMOŚĆ Jedności i Równości oraz pomagamy w odzyskaniu Wolności na wszystkich poziomach Istnienia.

Czy dojrzeliśmy do zostawienia fascynacji cieniem tej przestrzeni i rozpoczęcia tworzenia najpełniejszej wersje siebie?

Czy dorośliśmy do tego, by uczestniczyć i współtworzyć naszą codzienną rzeczywistość, zamiast kontrolować czy manipulować ?


Czy dorośliśmy do tego, by połączyć w JEDNO, duchowe mądrości naszych przodków z obecną nauką i sztuką?

Naszym zdaniem  – TAK. Posiadamy już dostęp do CZYSTEJ mądrości naszych PRZODKÓW i naukę potwierdzającą ich MĄDROŚCI. Wreszcie połączyliśmy te dwa elementy tworząc zupełnie nowy obraz tego Kim i Czym w Istocie Jesteśmy i w jaki sposób połączeni jesteśmy z naszymi ciałami. Wiemy też jak wygląda relacja między ciałem a „zewnętrzną” rzeczywistością.

„PROJEKT NASIONO”  jest dla ludzi czynu, dla ludzi uwielbiający działać i doświadczać prawdy płynącej z całej wiedzy jaką posiadają.
Do „PROJEKTU NASIONO” zapraszamy tych, którzy mają ochotę sprawdzić, czy już dorośliśmy do tego, by stworzyć wzór rzeczywistości oparty na paradygmacie Jedności i Równości.

Zapraszamy do lektury naszej strony, by poczuć czy „PROJEKT NASIONO” to miejsce jest również i dla Ciebie.

Pieniądze w „PROJEKCIE NASIONO”.

Jak we wszystkim na tej planecie tak i w przypadku relacji z energią pieniędzy, a szczególnie w przypadku sposobu „zdobywania” pieniędzy, możemy zaobserwować dualizm. Mówiąc bardziej dokładnie, działają tutaj dwie dynamiki generujące doświadczenie wolności finansowej.

Pierwsza z nich to dynamika Naturalna, zgodna z Naturą Ziemi i przejawiająca się we współistnieniu. W przypadku Istot Ludzkich dynamika ta, oparta jest na inteligencji Serca, a w naszym przypadku jest zgodna z wartościami Sławian.

Jeśli jesteś Istotą Ludzką, to w Twojej naturze leży UCZCIWOŚĆ i chęć dzielenia się z innymi swoimi naturalnie wrodzonymi talentami, zdolnościami, pasją, wynalazczością i innowacyjnością. Dlaczego tak jest? Ponieważ jak każdy przejaw natury ożywionej masz jeden cel: stworzyć najlepszą wersję siebie, bo tylko wtedy możesz wnieść najwięcej wartości do przestrzeni w jakiej się znajdujesz.

Gdy zasadzisz nasiono jakiejś rośliny, to roślina ta wykorzysta wszystko co jest dostępne w miejscu, w którym rośnie, po to by stworzyć najlepszą wersję siebie. Tak naturalnie robią rośliny i zwierzęta – tworzą najlepszą wersję siebie. Resztą zajmuje się sama Dynamika Natury Ziemi, która dba o to, by naturalne zdolności poszczególnych gatunków i ich przedstawicieli zostały w pełni wykorzystane w synergii, tworząc samoregulujący, organiczny eko-system.

Zatem jeśli jesteś Istotą Ludzką i jeśli Twoją głęboką intencją „zdobycia” pieniędzy jest naturalne wniesienie jak największej wartości w swoją przestrzeń, to tak też zaczynasz działać. W naturalny sposób synchronizujesz się na powrót z Twoją Rdzenną Wibracją i cała „zewnętrzna” przestrzeń Twojego życia zaczyna Cię wspierać. A o doświadczenie wolności finansowej zadba zjawisko synchroniczności.

Druga dynamika jest dynamiką GRABIEŻCÓW. To sztuczny twór budujący oddzielenie i hierarchię, obca dynamika przejawiająca się jako „jedynie ja, wyłącznie moje, tylko dla mnie”. Podstawą tej dynamiki jest niekończąca się CHCIWOŚĆ

Zatem, jesteś Istotą Ludzką to nie staraj się naśladować sposobu zarabiania pieniędzy tworzonych i propagowanych przez „nieproszonych gości”. To się nie uda, Twoje Serce jest częścią Serca Ziemi i wszystkie sposoby zarabiania, które tworzą oddzielenie i hierarchię nie przyniosą Ci tego, za czym tęsknisz w skrytości Swego Serca.

Projekt Nasiono jest dla Istot Ludzkich, których intencją jest zarabianie godziwych pieniędzy i wykorzystaniu ich dla wniesienia największej możliwej wartości w przestrzeń naszego Domu  – Terra-Ziemi. Działamy zgodnie z nowym paradygmatem opartym na Jedności i Równości.  

Na zakończenie przytaczamy słowa Bena Sweetlanda:

„Bogacenie się w sposób najbardziej wyrażający Cię, to najbardziej konstruktywna, najzdrowsza i najradośniejsza rzecz jaką możesz ze sobą uczynić”.